Välkommen till webbplatsen för Svenska Folkbyggen Nr 3. Här hittar du som boende användbar information.