Bostadsrättsföreningen har en gemensamhetslokal som ligger belägen vid Kyndelsmässogränd 12 (kortsidan av huset).

Lokalen har ett enklare kök, WC och ett samlingsrum med plats för 20-30 personer.

Bord och stolar finns att använda samt enklare köksredskap. Lokalen ska städas efter den har använts och lämnas tillbaka enligt ordningsreglerna som finns att läsa i lokalen.

Det är gratis för föreningens medlemmar att låna lokalen.

Här nedan kan du se om lokalen är ledig de datum du önskar låna lokalen.

För att boka lokalen kontakta föreningens husvärd.